Általános és gazdasági mediáció a konfliktusok peren kívüli megoldásához

A közvetítői eljárás minden esetben a felek egybehangzó nyilatkozata alapján veszi kezdetét és a mediátor által szerkesztett és a felek által jóváhagyott jegyzőkönyvvel, megállapodással zárul. 

E polgári szerződésnek minősülő nem peres eljárással létrejött megállapodás a Felek  döntése alapján közjegyzői ellenjegyzéssel ellátott közokiratba  foglalással végrehajthatóvá tehető.