Életstratégia tervezés coaching eszközökkel

A  stratégiai  tervező coaching-folyamatban  kapcsolati, életviteli, gazdasági előmenetele elérését az Ön által meghatározott időn belül érheti el.  A stratégiai célok mindíg  az adott egyénre jellemző, mérhető, az illető számára kihívást jelentő reális és tervezhető cél, mely a távlati célok figyelembevételével valósíthatók meg. A coaching folyamat  során  az egyén rendelkezésre álló erőforrásait,  képességeit felszínre hozó célkitűzéseken alapuló coach irányítással  éri el. A felmerülő  akadályok    leküzdése a konfliktushelyzetek megelőzése, kézbentartása által történik.

Amennyiben a cél által megkívánt erősségek kevésnek bizonyulnak, úgy a coach a coachee rejtett lehetőségeit segít felkutatni. A coach és ügyfele a coachee által meghatározott cél elérését a közösen kialakított  teljesítmény mutatókon írásban rögzítik.