Életvezetés és teljesítménytámogatás coaching-eszközökkel

Angolszász értelmezésében  a coach egy olyan szellemi edző, aki ügyfelének „ ihletet adva”, az,  egy  addig  önmaga előtt is rejtett képességét

tudatosítva egy közösen meghatározott cél megvalósítás érdekében végül alkalmazni képes.

A coach  tehát  önálló gondolkodásra  ösztönzi ügyfelét, aki ezáltal  dilemmáját  végül már saját döntésével képes feloldani.

A coaching  jövő orientált  szemléletét tükrözi,  hogy  a meglévő  erőforrások  mellett a rejtőző  lehetőségek  feltárására is törekszik.

Bár  a  coaching-folyamat  eszközeivel  is a teljesítményre fókuszál,  az  ülések  hatékonysága  alapvetően   az Ügyfél problémamegoldó készségén múlik.

A  coaching ülések számát illetően a coach   az Ügyfél  aktuális problémájának  felmérését  követően  5, vagy  12 alkalmas  coaching folyamatban való részvételre tesz  javaslatot.

A coaching hatékonyságát az ügyfél adott területen szükséges jártassága elérésén múlik.

A mindennapok kihívásain való felülkerekedés érdekében a válságot átélt egyén, vagy szervezet számára  elengedhetetlen változási és változtatási képesség elsajátításához a számáraleginkább megfelelő személyes és szakmai támogatást nyújtson.

A rendszerszemléletű coaching eszközök segítik az ügyfelet a számára legmegfelelőebb megoldásra találásban és elszánt végrehajtásában.

 Az élet minőségbeli és munkateljesítménybeli változás végül a kívánt bevétel növekedést eredményezheti.

A coaching-ülések a coach és kliense között létrejött megállapodás és a kölcsönös bizalom jegyében zajlanak.

A coaching-partnerek közötti harmónikus együttműködés teheti képessé a klienst megváltozott élet- és munkakörülményekhez való alkalmazkodásra, céljai, álmai megvalósítására.

Tegye próbára önmagát !

A coaching eszköztára Önnek is a rendelkezésére áll!