Gazdasági mediáció

 Segítségével  a cégek és magánfelek  egymás közötti elszámolása, ügyfeleikkel szembeni  igény érvényesítés, a társasági jog területén  a tagok közötti vagyoni hozzájárulás módosulása, az ügyvezetésre való  jogosultság kérdése, az ügyvezetés és menedzsment közötti nézeteltérés , vagyonegyesítés, egy társaság jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatos  személyi és vagyonelosztási problémák az egyéni érdekeket figyelembe vevő közös érdek alapján történő megoldása érhető el.

Gazdasági mediáció esetében – a felek igénye esetén – az ügy tárgyának megfelelő jogszabályok jegyzékét, illetve szakértőket biztosít.