Ha az ingatlanom helye szerinti építési övezetet átminősítik (például nem beépíthető parkerdő területté, a beépíthető telket nem, vagy csak korlátozottan beépíthetővé átsorolják, mit tehetek?

  • Ha a hatályos rendeletekre hivatkozással  ingatlanának övezeti átsorolásával, parkerdővé való átminősítésével  jelentős kárt okoznak, akkor az értékcsökkenés mértékére igazságügyi szakvélemény alapján kártalanítási igényét pert útján, vagy mediációs eljárással érvényesítheti.