Ha az ingatlanomat kisajátították, de keveslem a kártalanítási összeget mit tehetek?

  • Ha termőföldjét a rendezési terv alapján kisajátították és Ön a megállapított egyszeri kártalanítás összegét  vitatja, akkor a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül igazságügyi szakvélemény alapján többletkártalanítási pert indíthat.